Prohlášení o ochraně osobních údajů

Budete-li mít dotazy týkající se ochrany a zabezpečení Vašich osobních údajů nebo budete-li chtít uplatnit svá práva a nároky v souvislosti s ochranou osobních údajů (např. pokud budete chtít odmítnout použití Vašich údajů nebo budete tyto údaje chtít opravit), obraťte se na nás prosím prostřednictvím naší stránky s kontakty.

Naše webové stránky je v zásadě možné navštívit, aniž byste uváděli své osobní údaje. Osobní údaje jsou informace, které lze použít ke zjištění totožnosti osoby. Patří mezi ně takové informace jako skutečné jméno, adresa, korespondenční adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo. Informace, které nelze dát přímo do spojitosti se skutečnou totožností (jako např. oblíbené webové stránky nebo počet uživatelů webových stránek) do této kategorie údajů nepatří. Naší online nabídky lze využít i bez zveřejnění totožnosti. Shromažďovány jsou pouze údaje, které sdělí Váš poskytovatel internetových služeb (zvláště IP adresa, která Vám byla přidělena). Tyto informace vyhodnocujeme pro účely statistiky a průzkumu trhu.

Dále shromažďujeme pouze takové osobní údaje, které uživatel webových stránek výslovně a dobrovolně sám uvede. Takto mohou být osobní údaje uvedeny například tehdy, když se na nás návštěvník obrátí prostřednictvím kontaktního formuláře nebo když odebírá naše e-mailové minilekce a výukové materiály podobného rázu.

Informace tohoto druhu využíváme výhradně k odpovídajícímu účelu a za dodržení platných zákonných ustanovení; použití pro jiné účely vyžaduje Váš souhlas. Souhlas s využíváním Vašich údajů můžete kdykoliv odmítnout.

Ukládání údajů
V souvislosti s Vaším přístupem na naše webové stránky jsou na našem serveru dočasně ukládány údaje pro účely zabezpečení údajů. Každý soubor údajů obsahuje následující:

  • název vyžádaného souboru
  • popis typu použitého webového prohlížeče
  • jazyk prohlížeče
  • popis typu použitého operačního systému
  • IP adresa počítače, který si soubor vyžádal
  • datum a čas požadavku
  • množství přenesených dat
  • stav přístupu (soubor byl odeslán, soubor nenalezen atd.)
  • případný obsah formuláře

Tyto uložené údaje jsou vyhodnocovány výhradně pro statistické účely a v žádném případě nejsou předávány třetím stranám.

Soubory cookie
Abychom mohli naše webové stránky ještě lépe přizpůsobit Vašim potřebám, ukládáme na základě Vašeho souhlasu na Vašem zařízení malé soubory. Tyto takzvané cookies jsou malé textové soubory, které na Vašem počítači nezpůsobí žádnou škodu a neobsahují viry. Soubory cookie na našich internetových stránkách neshromažďují osobní údaje žádného druhu. Používání souborů cookie můžete ve svém prohlížeči kdykoliv deaktivovat. Může se však stát, že některých funkcí nebudete moci využívat v plném rozsahu.

Facebook pixel
S Vaším souhlasem používáme v rámci své internetové prezentace tzv. „Facebook pixel“ společnosti Facebook, Inc., 1 Facebook Way, Menlo Park, CA 94025, USA, případně pokud máte bydliště na území EU, pak společnosti Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko („společnost Facebook“). Díky němu můžeme sledovat akce, které uživatelé provedli poté, co uviděli reklamu na Facebooku nebo na ni kliknuli. To nám umožňuje evidovat účinnost reklamy na Facebooku pro účely statistiky a průzkumu trhu. Takto zachycené údaje jsou pro nás anonymní, takže nevidíme osobní údaje a ani nemůžeme odvodit totožnost jednotlivých uživatelů. Společnost Facebook může tyto údaje použít pro své vlastní reklamní účely v souladu se Zásadami používání dat společnosti Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/)(https://cs-cz.facebook.com/about/privacy/).

Společnosti Facebook a jejím partnerům můžete udělit souhlas se zapnutím reklam na Facebooku a mimo něj. Za tímto účelem může být dále na Vašem počítači uložen soubor cookie.

Tento souhlas mohou poskytnout pouze uživatelé starší 13 let. Pokud je Vám méně, žádáme Vás, abyste se poradili se svými zákonnými zástupci.

Google Analytics
Tyto webové stránky používají funkce služby webové analýzy Google Analytics. Jejím poskytovatelem je společnost Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA („společnost Google“). Služba Google Analytics využívá tzv. soubory cookie. Jedná se o textové soubory, které jsou ukládány na Vašem počítači a které umožňují analyzovat, jak používáte webové stránky.

Informace o Vašem používání těchto webových stránek získané prostřednictvím souboru cookie jsou zpravidla odesílány na server společnosti Google v USA, kde jsou ukládány. Je-li aktivována anonymizace IP adresy na těchto webových stránkách, bude Vaše IP adresa ze strany společnosti Google v rámci členských států Evropské Unie nebo v jiných zemích, které jsou signatáři Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nejdříve zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude odeslána celá IP adresa na server společnosti Google v USA a až tam zkrácena.

Z pověření provozovatele těchto webových stránek používá společnost Google tyto informace k vyhodnocení toho, jak webové stránky používáte, aby mohla sestavovat zprávy o aktivitách na webových stránkách a poskytovat provozovateli stránek další služby související s využíváním webových stránek a internetu. IP adresa předaná Vaším webovým prohlížečem v rámci služby Google Analytics není spojována s dalšími údaji společnosti Google. Ukládání souborů cookie můžete zabránit prostřednictvím příslušného nastavení softwaru Vašeho prohlížeče; upozorňujeme Vás však, že se v takovém případě může stát, že nebudete moci využívat všech funkcí těchto webových stránek v plném rozsahu. Dále můžete zabránit zaznamenávání údajů, které byly získány prostřednictvím souboru cookie a které se vztahují k Vašemu využívání webových stránek (včetně Vaší IP adresy) společností Google, jakož i zpracování těchto údajů prostřednictvím společnosti Google tím, že si na následujícím odkazu stáhnete a nainstalujete dostupný plugin pro webový prohlížeč: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Nastavení týkající se Vašeho soukromí můžete dále spravovat na následujícím odkazu: https://myaccount.google.com/privacy?pli=1#ads

Bližší informace jsou uvedeny v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://www.google.com/analytics/terms/cz.html

Odkazy
Odkazy vedoucí na místa mimo naši internetovou prezentaci jsou voleny s maximální pečlivostí a ověřovány. Přesto nepřebíráme žádnou zodpovědnost ani záruku za obsah propojených externích webových stránek, ani za změny provedeny v budoucnu.