Co tě čeká s finštinou?

Finština mě začala lákat až po zvládnutí většiny „standardních” evropských jazyků. Dlouhá slova, absolutně nepodobná na nic evropského, nevěstila nic jednoduchého :-/


Moje předtucha byla celkem správná, finština vyžaduje (hlavně na začátku) celkem velkou dávku trpělivosti a disciplíny. Slovíčka jsou poskládaná úplně jinak než v jiných evropských jazycích, kromě slova sauna :-) se není čeho chytat. Dokonce jsem to chtěla často vzdát, proto bych asi radila finštinu s lektorem.

Ale nakonec (jako vždy) přišel ten moment s velkým M a na finštinu jsem se začala těšit :-) Knihu si ještě nepřečtu, ale už mi ta jejich lego stavebnice začíná dávat smysl.

Na co se tedy můžete ve finštině těšit? Začněme tím pozitivním. Finština nemá rod, takže odpadá německé „der, die, das” nebo španělské „el, la” atp. Slova jsou ale často dlouhá, protože finština si drží čistou linii a cizí slova překládá. Ve finštině se vyskytuje mnoho zdvojených hlásek, což vede k dalšímu prodloužení slov. Samohlásky najdete i v přehlasovaném tvary, a smozřejmě mohou být i zdvojené!

Finština je, jak už jsem zmínilia, celkem exotický jazyk, u kterého si vědci nejsou jisti, kde má kořeny. Teorií je více, nicméně její zařazení mezi ugrofinské jazyky neznamená, že vám znalost maďarštiny pomůže (pokud nejste nadšený lingvista!). Avšak po jejím zvládnutí se domluvíte s pěti miliony Finů a početnou finskou menšinou ve Švédsku.

Finština je fonetický jazyk, takže s výslovností problém není. Čtete, jak píšete, zdvojené hlásky nejsou překážkou (spíše je problém si zapamatovat, kde je co zdvojené :-)) Finština je aglutinační jazyk, tzn. že připojuje různé přípony (suffixy) a koncovky ke slovům. Přípony se rozdělují do 15 (ano, patnácti!) skupin a bohužel s sebou často nesou i souhláskové změny uprostřed slov. Pro začátečníky je často obtížné najít původní tvar slova!

Pokud umíte maďarsky nebo turecky, nebude pro vás vokální harmonie novinkou. Nové budou určitě souhláskové změny, pokud z otevřené slabiky vznikne slabika uzavřená.  Ale časem si z toho vytvoříte rutinu a tyhle rébusy vyřešíte :-)))

Vítejte ve finském světě, kde si protrénujete svou píli, vytrvalost a důslednost, ale zažijete i hodně radosti při tvoření svých první finských vět :-)

Klíčová slova: Finština

Andrea Lippová

22. 1. 2024