Důvěřuj!

Ztrácíš motivaci? Zdá se ti, že se nehýbeš z místa? Nemá to celé smysl?


Nerada používám slovo „musíš”, ale v tomto případě ho s klidem použiji i s vykřičníkem!

Musíš důvěřovat procesu metodě přirozeného učení! Učíš se, věnuješ se cizímu jazyku, postupně však ztrácíš motivaci, protože nevidíš pokrok. Logický důsledek, dalo by se říci.

Podívej se na malé děti. Kolik dětí je schopno mluvit po třech týdnech? Za měsíc? Nebo třeba za pět? Žádné! Doslova a do písmene žádné. A když začne, rozhodně nemluví ve složitých souvětích, nýbrž začíná jednoduchými slovíčky a krátkými větami.

Metoda přirozeného učení kopíruje proces učení malých dětí. Důležité je zajistit dostatek vstupu – „inputu” – to znamená, je třeba hodně, opravdu hodně poslouchat. Jedná se ovšem o aktivní poslech, kde rozumíš 70-80% textu a aktivně s ním pracuješ. Metoda poslechu „na pozadí” nefunguje a je to z velké části ztráta času. Postupně je třeba zapojit i ostatní dovednosti jako je čtení, psaní a mluvení. O tom podrobněji jindy :-)

Takže zamiř na cíl, sleduj ho a důvěřuj své metodě. Pokrok se dostaví ve velkých skocích, ale potřebuješ dostatek trpělivost a vytrvalosti.

 

 

Klíčová slova: Tipy na výuku

20. 1. 2023