Umíte srovnávat v němčině?

K tomu budeme potřebovat komparativ a superlativ přídavných jmen. Snad jsem vás neodradila hned na začátku cizími slovíčky, není to nic jiného než stupňování přídavných jmen. Dnes se podíváme na ten komparativ, tzn. 2. stupeň.


Komparativ srovnává a popisuje věci, které nejsou stejné.

Tvoření: přídavné jméno + koncovka „-er“

Většinou následuje slovíčko „als“  NEŽ , kterým srovnáváme.

Příklady (Beispiele):

    „Kevin rennt schneller als Max.“

    „Lisa ist kleiner als Maria.“

Zvláštnosti komparativu:

Pokud končí přídavné jméno na „el“, odpadá v komparativu -e-. V superlativu ale zůstává :-O

    edel – edler – am edelsten (ušlechtilý)

    sensibel – sensibler – am sensibelsten (citlivý)

    dunkel – dunkler – am dunkelsten (tmavý)

    flexibel – flexibler – am flexibelsten (flexibilní)

 

Pokud končí přídavné jméno na „er“, odpadá v komparativu -e-, pokud je před ním samohláska. V superlativu opět zůstává :-O

    teuer – teurer – am teuersten (drahý)

    sauer – saurer – am sauersten (kyselý)

    sauber – sauberer – am saubersten (čistý)

 

Jednoslabičná (ale někdy i delší) přídavná jména mají často přehlásku: (ä,ö,ü)

    groß – größer – am größten (velký)

    klug – klüger – am klügsten (chytrý)

    alt – älter – am ältesten (starý)

 

A samozřejmě pozor na nepravidelné přídavné jméno DOBRÝ:

gut – besser – am besten

Perlička na závěr:

Zda přehlasovat je oříškem i pro samotné rodilé mluvčí. Sami si nejsou často jisti, která varianta je správná. A není se co divit. Např. druhý stupeň přídavného jména gesund byl do roku 1996 spíše gesunder/zřídka gesünder, ale po reformě pravopisu v roce 1996 je správnější varianta gesünder/zřídka gesunder.  Takže hlavně nezoufejte, nejste v tom sami :-)

Klíčová slova: Němčina

Andrea Lippová

14. 1. 2024