A znátu tu o Pinocchiovi?

Nemáte čas si přečíst celou knihu? Zkuste alespoň pohádku. Tu o Pinocchiovi znáte určitě z dětství.


Dnes najdete o Pinocchiovi hodně příběhů - psaných i namluvených. Ideální je zpracování v originále pro děti, třeba na youtube. Poslechla jsem si hned několik verzí, mají zpravidla 10-15 minut. Každá verze pohádky je trochu jiná, ale základní děj zůstává stejný. (Před spaním jako pohádka do sluchátek, nádhera!!)

A jak můžete s textem dále pracovat? Výborným cvičením je převyprávět si příběh z různých perspektiv: kromě vypravěče si pohádku řekněte z pohledu sochaře Geppetta nebo i z pohledu samotného Pinocchia.

Dále máte možnost si procvičit různé minulé časy. Zkuste si aktivně přeříkat celý příběh v minulém čase prostém, který v běžné mluvě moc neprocvičíte. Příběh si můžete i napsat, je to čas od času vynikající cvičení, které vám prozradí, kde jsou vaše slabá místa (slovíčka, minulé časy, logické spojovníky atp.)

Prostě s jedním textem můžete vykouzlit hodně zábavy. A čím déle s textem/poslechem pracujete, tím lépe se vám zafixují celé věty a obraty. Prostě jako vždycky platí Repetitio est mater studiorum – l´esercizio rende perfetti – opakování je matka moudrosti.

Klíčová slova: Italština, Četba

Andrea Lippová

9. 10. 2023