Můžu se naučit dva cizí jazyky najednou?

Dobrá zpráva – určitě je to možné, ale aby to bylo efektivní, je třeba mít na zřeteli několik zásadních faktorů.


Mnoho polyglotů potvrzuje, že je lepší zkombinovat nový cizí jazyk s prohlubováním znalostí jiného cizího jazyka. U nového jazyka je totiž nejprve nutné vybudovat solidní základ, což nejsou jen slovíčka, ale celé základní větné struktury. Je třeba pochopit logiku nového jazyka, protože jazyk je vlastně systém založený na jistých principech. Proto se není možné naučit nový jazyk najednou, během víkendu nebo za týden. Je potřeba se věnovat všem jeho stránkám, poslechem začínaje a četbou konče. (Btw. ušetříte hodně peněz, pokud nebudete věřit klamným reklamám typu „naučil se jazyk za pouhé tři týdny, ve spaní atp. :-0)

Aby se nám cizí jazyky nepletly, je lepší:

- pokud jsou velmi rozdílné, např. italština a čínština. Pokud si vyberete dva podobné jazyky (jako např. italštinu a španělštinu), bude výsledkem pravděpodobně nesrozumitelný mix obou a neúspěch vás brzy vyčerpá.

- pokud ovládáte každý jazyk na jiné úrovni.

- pokud má nový jazyk slovní podobnost s jiným jazykem, který  již znáte. Např. pokud znáte italštinu, bude se vám španělština nebo jiný románský jazyk osvojovat jednodušeji.

Praktické rady:

- vybírejte cvičení, která jsou superefektivní, tzn. za co možná nejkratší dobu vám dají ty nejlepší výsledky (např. různé aktivátory mluvy, konverzace s lektorem).

- vybudujte si pro každý jazyk jinou rutinu. Např. jeden se učte ráno, druhý večer. Nebo je střídejte obden.

- vytvořte si pro každý jazyk jiné prostředí . Např. jeden se učíte na cestě do práce, druhý v pracovně atp.

- zkuste aplikovat pravidlo 80/20. Tzn. věnujte novému (nebo obtížnějšímu) jazyku 80% vašeho času, prohlubování druhého jazyka věnujte 20%. Prostě mějte své prioriy.

Z vlastní zkušenosti mohu říct, že zvládnout více jazyků najednou je možné (i více než dva). Každý si musí najít svou vlastní rutinu, která ho posouvá dopředu co nejefektivněji. Já své mechanismy průběžně měním podle svých cílů a podle zhodnocení uplatněných metod.

Pamatujte! Osvojování nového jazyka není sprint, ale spíše maraton. Je to běh na dlouhou trať, kde je důležitá trpělivost  a výdrž. Lépe každý den 15-30 minut než jednou týdně 3 hodiny.

Klíčová slova: Tipy na výuku

Andrea Lippová

24. 10. 2022