Jaký je náš potenciál?

Vědecky bylo dokázáno, že v sobě máme neomezený potenciál, že na sobě můžeme neomezeně pracovat. Ale co to vlastně ten potenciál je?


Když se jedno období opět chýlí ke konci a pomalu se začne otevírat období nové, bývá to obvykle spojováno s novými možnostmi, s novou energií, s novým potenciálem. Ale co to vlastně ten potenciál je? Potenciál je to, co bys mohl být/mít, kdybys sis počínal optimálně v podmínkách okolního světa, a tak bys získal/využil maximálně možné množství jeho zdrojů. Ale potenciál je i něco více. Neurověda říká, že vytyčením a sledováním nových cílů, pohybováním se v neznámém prostoru se aktivují nové geny. Tzn. že vytyčení nových cílů nás může změnit až na genetické úrovni. A to je něco absolutně fantastického. Když se tedy vydáš do nového světa, který chceš prozkoumat – v našem případě do světa cizích jazyků – zvládnutí této výzvy tě může geneticky obohatit.

Ze své vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že s každým cizím jazykem se otevírá něco nového, potenciál se rozšiřuje, vznikají nová propojení informací, do té doby neznámá, začínají být jasné a samozřejmé věci, které se ještě před nějakým časem zdály nezvládnutelné. A co je k tomu třeba? Magie to nebude!  Na první místě je třeba si své cíle vytyčit. Proč? Protože jsme už od pradávna lovci. Musíme lovit, musíme se na něco zaměřovat. Pokud tvá mysl bude mít vytyčené cíle, proběhne rekonfigurace tvé mysli, která bude chtít cíle dosáhnout. Funguje jako magnet. Skryje irelevantní a dá do popředí vše, co je potřeba k jeho dosažení. Naše mysl je prakticky slepá k věcem, které nejsou našimi cíli. Proto je třeba si stanovit cíle s rozumem a velmi zodpovědně.

P.S. Pokud tě zajímá, jak funguje konfigurace mysli, podívej se na známou scénu The Invisible Gorilla.

Klíčová slova: Tipy na výuku

Andrea Lippová

17. 10. 2022