Jak zautomatizovat cizí jazyk? (2. OPAKOVÁNÍ)

Zlepšit se v cizím jazyce na základě tradičních kurzů je dost náročná a neefektivní práce. A to hned z několika důvodů.


Obvykle se v tradičních kurzech nejedná  o každodenní, autentický jazyk. Velký důraz se klade na gramatiku, což je obvykle nudné a zájem o cizí jazyk rychle vyprchá. Nejedná se o přirozenou metodu učení, náš mozek není na takový typ výuky adaptovaný. Jakou alternativní a jednoduchou metodu tedy zvolit? Odpověď najdete na příkladu našich dětí. První čtyři měsíce života jen poslouchají a poslouchají (zase ten poslech!) Poté jsou schopné rozeznat, jakou mají lidé kolem nich náladu, zda jsou veselí či smutní, radostní či naštvaní. Ale předtím musely čtyři měsíce poslouchat!!! A pak začínají opakovat zvuky, slova, věty… A za to si obvykle zaslouží velkou chválu.

V kurzech se většinou soustředí na chyby, které se snaží vymýtit. A za chyby se nechválí. Většinou se učí nová slovíčka, především jejich psaná forma (u dětí je to až na posledním místě). A s poslechem se začíná až někdy, až se zvládnou základy. Takže je to úplně opačně, než na co je náš mozek přirozeně zvyklý.

Ve věku kolem dvou let se děti učí asi jedno nové slovo denně, je vhodné mu číst jednoduché příběhy, protože kontext pomáhá!!!

O poslechu, četbě a nutnosti kontextu jsem už psala několikrát. Učme se tedy poslechem, ne opřenými lokty o stůl.

Klíčem k úspěchu čehokoliv, tedy i zvládnutí cizího jazyka, je časté procvičování. Je tedy nutné poslech opakovat. Výbornou metodou je poslouchat podcasty, a to hned několikrát, aby se nová spojení v mozku lépe zafixovala. Důležité je rovněž opakovat a imitovat rodilé mluvčí, jejich intonaci, gesta, mimiku. V cizím jazyce jsou často zvuky, na které nejsme z naší mateřštiny zvyklí a musíme je dostat „do ucha i do pusy” :-) Musíme donutit naše mluvidla a svaly a všechno, co se podílí na tvorbě řeči, imitovat rodilé mluvčí. A zde se opět vracím ke klíčovému poslechu! Pokud budete využívat jen učebnice a tradiční metody, nebude co imitovat a opakovat.

Budete tedy potřebovat dostatek trpělivosti a píle, abyste zautomatizovali cizí jazyk. Jedná se ovšem o pravidelnou trpělivost a píli. Co je lepší? Dvakrát týdně 3-4hodinový kurznebo každý den 30-60 minut? Určitě druhá varianta!!!

Takže to máme zatím POSLECH a pravidelné OPAKOVÁNÍ :-)
 

 

Klíčová slova: Tipy na výuku

Andrea Lippová

3. 6. 2019